ภายใต้การควบคุมและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

อาคารเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 99 ซอยรูเบีย ถนนสุขุมวิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

  • : 02-385-9024 (จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.)
  • : www.dmpbaby.com
  • : DMP babyclub